Etiket arşivi: enflasyon nedir

Enflasyon nedir? Enflasyon neden yükselir?

Enflasyon, halk diliyle para şişkinliği olarak ifade edilen bir durumdur. Açıkça anlatımı ise dolanımda bulunan para miktarı, mallar veya satın alınabilir diğer tüm hizmetlerin toplamı arasında yer alan açıklığın büyümesiyle ortaya çıkan, fiyatların toptan yükselişi ve para değerinin düşmesi biçiminde kendisini ortaya çıkartan bir ekonomik / parasal sonuç olarak ifade edilmektedir.

Türkiye’nin sık sık enflasyon problemi çektiği bilinmektedir. Bu sebeple irili ufaklı pek çok esnaf veya bir işe bağlı olarak çalışan kişiler, enflasyonun yükselmesiyle beraber kendi ürünlerini de daha yüksek meblağlardan satışa sunar ve bu durumda alternatifi bol ürünler, yüksek pahalardan tüketicilere sunulur. Enflasyonun ciddi anlamda yükseldiği ülkelerde ise kriz başlar ve kişiler bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Bu gibi durumlar düşünüldüğü zaman tüketicilerin doğru adımlar atması ve aynı zamanda harcamalarının limitlerini iyi ayarlaması gerekmektedir.

Konunun diğer detaylarına geçmeden önce aşağıdaki kısa videodan enflasyonun özet sunumuna ulaşabilirsiniz.

Bir ülkede enflasyon neden yüksek olur?

Enflasyon bir sebep değil, sonuçtur. Bu sebeple enflasyona neden olan diğer ekonomik sorunların bilinmesi gerekir. Enflasyonun yükselmesi için ülkede yapısal sorunlar olması gerekir. Bu yapısal sorunlardan ilki şüphesiz dolarizasyon etkisi yani dışa bağımlı ekonomidir.

Çok basit şekilde anlatmak gerekirse, ülkeye giren döviz miktarı, ülkeden çıkan döviz miktarından az ise, o ülke sürekli olarak para basmak zorunda kalır. Yerli paranın sürekli olarak basılması, ülkenin milli parasının değerini düşürür. Paranın değeri düşerse bir şeyler satın almak için daha çok para ödemek gerekir. İşte bu sebeple parasal bir şişkinlik yani enflasyon söz konusu olur. Yani dış ticaret dengesinin ülkenin aleyhine olması enflasyonun tek değil ancak başlıca sebeplerindendir. Ülkenin faiz politikası, dış ticaret dengesi, sektörel dağılımı, finans kuruluşlarının ağırlıkları, yönetim biçimi, savaş ekonomisi gibi diğer ekonomik kavramlar enflasyonu direkt olarak etkileyebilecek başlıklardır.

Enflasyon yüksek ise ne olur?

Eğer bir ülkenin enflasyonu yüksekse, ülkede açlık sınırının çok daha yukarı seviyelere çıktığı bilinir. Bu sebeple harcamaların tutarlı olması ve doğru adımlarla gerçekleşmesi ciddi bir önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra;

  • Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde kriz çıktığı bilinmektedir.
  • Enflasyonun yukarı seviyelerde olması itibariyle hükümetin düşmesi veya iç savaş gibi olanakların ortaya çıktığı tarihte görülmüştür.
  • Enflasyon ile açlık sınırı yükselir ve illegal işlere yönelim artar.
  • Enflasyona bağlı olarak ülkede ki yoksulluk sınırının çok daha yukarı seviyelere çıkması muhtemeldir.

Bu gibi sıkıntılardan sebep hükümetin enflasyon dengesini iyi koruması ve ülkenin üreticilik konusunda daha fazla açık olması hayati önem taşımaktadır. Aksi taktirde beklenmedik problemlerin ortaya çıkması ve benzeri sıkıntıların daha yaygın bir şekilde günümüzde olması, kişilerin bu problemlerden sebep yaşanan mağduriyetler ile sıklıkla karşı karşıya kalmasına etkendir. Enflasyon yükselirse, mal sahipleri ürün satamamaya başlar ve üretim fiyatından ürünleri piyasaya sürer. Bu da esnafların kar elde etmeden yapılan satışlar ile kazancı düşürmesine etken olur ve ülke içerisinde ekonomik bir kriz ortamı ortaya çıkar. Özellikle Türkiye, enflasyon sınırı olarak görülen bir ülke olmasından dolayı bu gibi problemlerle sık sık karşılaşmaktadır.

Enflasyon bir düşman değildir

Evet ilginç bir alt başlık ancak doğru. Enflasyon, gelişmekte olan ülkeler için aslında belirli limitler dahilinde faydalıdır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu hareketliliği olumlu şekilde etkiler. Ancak enflasyonun olumlu yönünden bahsetmek için, enflasyon oranının kabul edilebilir, destekleyici ölçüde az olması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin bir kısmında negatif faiz politikaları ile düşük enflasyonun zararları gündeme gelmektedir.